Søstre 11 år etter | Haugen Produksjoner

DATO: 9. September Kl. 19.00
Etterfulgt av kunstnerisk samtale med kunstnere, i foaje
SCENE: Stormen Konserthus | Lille sal
BILLETTER
I 2003 lagde Haugen Produksjoner forestillingen Søstre. Denne ble en publikumssuksess og spilte hele 180 gangerfor 25.000 publikummere i alle aldrer, oppkjøpt av bl.a. Riksteateret og Den Kulturelle Skolesekken. Nå kommer denne frittstående oppfølgeren.
Siden sist er Haugensøstrenes mor død, og tantene deres er preget av høy alder. Liv Hanne og Anne Katrine danser fortsatt 11 år seinere. Hvordan er relasjonen dem imellom nå? Hva har konfrontasjon med døden gjort? Et ønske om nok en gang å treffe sine fargerike tanter på film, sammen med et ønske om å sette fokus på aldring, tap og død – som en utfordrende men ikke desto mindre naturlig del av livet, gjør at Haugensøstrene nå vil skildre det neste kapittelet om søsterskap og nære relasjoner, inspirert av egen familie.
SE TRAILER
Ide og konsept: Anne Katrine Haugen og Liv Hanne Haugen
Scenografi: Lawrence Malstaf
Musikk: Erik Stifjell Film: Hilde Korsæth
Foto: Nicolas Tourrenc
Film Søstre 2003: Knut Skoglund
Kunstnerisk veileder: Jon Tombre
Samproduksjon: Dansens Hus, Nasjonal scene for dans
Haugen Produksjoner