Rom for dans i samarbete med BAREDANS.festivalen og PRODA nord presenterar;
 

 

Workshopen KROM – Kropp i rom:
KROM er en kunstpedagogisk metode for å jobbe med skapende prosesser for og med barn og unge. KROM tematiserer kroppen som subjekt og bevisstgjør forholdet til egen kropp og til de andre kroppene i rommet. Den grunnleggende filosofien er at alle mennesker, uansett alder, har et eget ekspressivt uttrykk som er unikt for dem. I KROM viser vi hvordan menneskers ulikheter kan bidra til å gi ulike og komplekse uttrykk, og bli del av  en kunstnerisk kontekst der det er plass til alle uansett kropp, alder, kjønn, kultur og etnisitet.
 

 

Workshopen gir deltakerne :
Koreografiske verktøy for å arbeide med skapendeprosesser med kroppen i rommet, fra idé til ferdig uttrykk.

 

Workshopsholder:
Marius Kjos førsteamanuensis i dans. Underviser i koreografi / komposisjon og er hovedveileder ved Høyskolen for dansekunst.
Workshopen passer for alle som:
Ønsker å skape dansekunst for og med barn og unge  på scenen, i danseskolen, i barnehagen, på skoler eller i andre spennende rom.Workshopen passer også for deg som arbeider med kunst eller arkitektur, fordi arbeidet i workshopen også har ett stort fokus på rom og romlighet. Sagt om KROM workshopen: ”I KROM så vi en raffinert og unik metode som passer for ulike målgrupper. En kreativ metode med fokus på det skapende og som genererer nysgjerrighet og delaktighet”.
Danskonsulenterna på Kultur i Väst, Sverige, om KROM er utviklet av:
Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre er begge vurdert til førsteamanuensis i dans og mottok 2012 Danseinformasjonens ærespris for sitt samlede arbeid med Rom for Dans, Skolen for Samtidsdans (nå godkjent som Høyskolen for dansekunst), KROM (profesjonell arbeid for og med barn og unge). Arbeidet er basert på deres mangeårige kunstneriske utviklingsarbeid og kunstproduksjon for og med barn og unge på Rom for Dans i Oslo. KROM har gjort stor suksess i alle klasser fra forskole opp til videregående nivå og vært innkjøpt av DKS Oslo og Østfold.