Kunstdebatt | Kraftløft for kunstopplevelsen
DATO: Lørdag 10. september Kl. 11.30- 13.30
STED: Stormen Bibliotek, Litteratursalen

Vi debatterer en synlig og tilgjengelig Nordnorsk kunstscene. Hvordan kan vi løfte det visuelle kunstfeltet og dansekunstfeltet i fylkeshovedstaden Bodø og i regionen, og hvordan oppnår vi det?

Dag Solhjell er hovedinnleder og Anki Gerhardsen er moderator. Panelet er sammensatt av følgende representanter: Nordland fylkeskommune ved etatsjef
for kultur, miljø og folkehelse Bjørg Helene Jenssen, Bodø kommune ved varaordfører Synne Bjørbæk, Se Kunst ved styreleder Trine Noodt, Nordnorsk
Kunstnersenter ved daglig leder Svein Pedersen, Dansearena Nord ved produsent Maiken Garder og kunstner Trygve Luktvasslimo.

Dag Solhjell (f. 1941) er kunstsosiolog med mangeårs erfaring fra det norske kunstfeltet. Han har solid innsikt innen norsk kunstpolitikk, kulturinstitusjoner, utstillingsvirksomhet og formidlingskontekster. Utgitte publikasjoner inkluderer Dette er kunst (2015), Det norske kunstfeltet (2012), Formidler og formidlet (2007) og Kuratorene kommer (2007).
  Anki Gerhardsen (f. 1967) er journalist og teaterkritiker, og skriver også om visuell kunst. Gerhardsen har blitt tildelt Fritt Ords Kritikerstipend både i 2015 og 2016.
Debatten er støttet av Fritt Ord.