BORROWED LANDSCAPE - BODØ | FIELDWORKS

DATO: 09. september kl. 15.00 - 17.00 og 10. september kl. 14.00 - 16.00
STED: Eurospar Koch i Glasshuset
Fri inngang
Borrowed Landscape består av en serie med steds - inspirerte forestillinger innsatt i ulike private og offentlige rom. Tidligere utgaver har funnet sted på kontorer, kjøpesentre, supermarkeder og et modell hus. Tittelen på prosjektet springer ut fra det japanske begrepet "shakkei". Det refererer til den teknikken som brukes i japansk tradisjonell hage design ved å integrere det omkring liggende eksisterende landskapet inn i sammensetningen av en hage. Denne tilnærmingen gjenspeiles i den unike måten Heine Avdal og Yukiko Shinozaki bringer sammen ulike virkeligheter i de spesifikke urbane områder de tar sikte på å undersøke.
I Borrowed Landscape, blandes utøvere og forestillingen inn i vanlige dagligdagse rom,  ved en gradvis undergraving, samtidig som det gjenkjennelige gjøres til  det ukjente. Det (utilsiktede) publikum er derfor konfrontert til å se og oppleve disse vanlige områdene annerledes og oppfordres til å revurdere oppfatningen av hverdagen i seg selv.
Avdal og Shinozaki s oppfinnsomme og ofte humoristiske samhandling med de utvalgte steder, sine litt overdrevne bevegelser, eller urimelige handlinger, og det overraskende lydbilde utviklet av lang tid samarbeidspartner
Fabrice Moinet, tilfører poesi til de arealer som definerer våre personlige og profesjonelle liv. De hybride realitetene opprettet på denne måten invitere samtidig publikum til å ta et skritt tilbake og  se ’igjen’, å samhandle annerledes med disse altfor vanlige omgivelsene. I prosessen av disse forlokkende forestillingene avsløres våre rutiner, gjør oss bevisst på hvordan de rom vi bruker hver dag er konstruert, og på hvordan vi beveger oss og er styrt for å gå gjennom dem.
Borrowed Landscape - Bodø vil finne sted i et supermarked. Og har som mål å fremheve den unike virkelighet som et supermarkedet er, avsløre noen av de regler og koder i henhold til hvordan det opereres, og opprette spørsmål om våre personlige kjøpevaner, samt de ulike krefter som former vår hverdags opplevelse og atferd.
  
  
Konsept og direksjon: Heine Avdal, Yukiko Shinozaki
Lyd design og elektronikk: Fabrice Moinet og Johann Loiseau
Tekst: utdrag fra "Borrowed Landscape-Yokohama#2" av Yukio Shiba oversatt og adaptert av: Sara Jansen og Yukiko Shinozaki
Utøvere: Ingrid Haakestad, Heine Avdal, Kristine Jensen, Tanja Andreeva, Gry Løvmo, Åsne Storli og Tony Tran
Stemmeopptak: Rannei Grenne, Ingrid Haakstad, Håkon Vadstein Karlstad,
Erikk McKenzie, Fabrice Moinet, Sarah Kohne, Leo Preston, Eivind Seljeseth,
Taka Shamoto, Yukiko Shinozaki, Sachiyo Takahashi, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Heine Avdal
Produsert av: Heine Avdal , fieldworks vzw, NPO Offsite project Yokohama
co-produksjon: Kunstencentrum STUK, BIT-Teatergarasjen (APAP network)
Støttet av: Norsk Kulturråd, Fond For Lyd og Bilde, Fond for
Utøvende Kunstnere, Norsk-Islandsk kultursamarbeid, Vlaamse
Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschapscommissie, The Saison Foundation, Art
Commission Yokohama,  Yokohama Art Festival executive committee
Spesiell takk til: Eurpspar Koch, personalet og
tilfeldige kunder i løpet forestillingene.
 Fieldworks