Andre aktiviteter i forbindelse med BAREDANS.festivalen.

Torsdag 7/8 kl.13.30- 15.00 workshop med Antero Hein og Tony Tran («Makt og avmakt») for elever ved danselinjen på Bodø videregående skole og idrettslinjen ved Bodin videregående skole.

Torsdag 7/8 kl.16.30- 17.30 workshop med Antero Hein og Tony Tran («Makt og avmakt») for Tverlandet mottak.

Fredag 8/9 kl.10.00 – 11.30 workshop med Jack Lorentzen, danser i Carte Blanche, for elever ved danselinjen på Bodø Videregående skole. Fredag 8/8 kl.12.00- 13.00 «Makt og avmakt» spiller for de innsatte ved Bodø fengsel etterfulgt av ettersnakk. I samarbeid med DKS Nordland og Dansearena nord.

 

Carte Blanche_Jack_Lorentzen_foto_Helge_Hansen039190_1200pxl

Jack Lorentzen, Carte Blanche
Foto: Helge Hansen